برچسب: سخنرانی شهید فخری زاده

رسوایی دولت؛ منتشرنشده شهید_ با آمریکا_x264 thumbnail
مشاهده بعدااضافه شده 02:59

صوت منتشر نشده شهید فخری زاده که دولت روحانی را رسوا کرد

صوت منتشر نشده شهید فخری زاده که دولت روحانی را رسوا کرد چند روزی سعی کردند شهید فخری زاده عزیز دانشمند بزرگ هسته ای و علمی کشور را...
ادامه مطلب