برچسب: علی

همه A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
گوته علی ولی الله thumbnail
مشاهده بعدااضافه شده 07:54

دست نوشته های عجیب گوته / علی ولی الله در نوشته های فیلسوف آلمانی

اوایل ژانویه 2020 در میان وسایل شخصی یوهان گوته فیلسوف ، شاعر و نویسنده آلمانی دست نوشته های عجیبی در رابطه با اسلام ، پیامبر اکرم (...
ادامه مطلب