برچسب: مناظره خسرو معتضد و زیباکلام

خسرو معتضد و صادق زیباکلام – مناظره درباره رضا قلدر thumbnail
مشاهده بعدااضافه شده 38:13

مناظره جنجالی خسرو معتضد و صادقی زیباکلام در مورد رضاخان

مناظره جنجالی خسرو معتضد و صادقی زیباکلام در مورد رضاخان – به نظر میرسه خسرو معتضد آشنایی زیادی با زیباکلام نداره. بنده خدا (م...
ادامه مطلب