آهنگ بسیاری زیبای گروه وصال بنام دهه هشتادیا

با شعر جالبی در مورد دهه هشتادیا و محرم و عشق سیدالشهداء…