تلاوت تصویری بسیار زیبای سوره احزاب توسط استاد راغب مصطفی غلوش که در ایران اجرا شده است.