تندروهای سینما در دهه شصت / فردین ، ناصر ملک مطیعی و ایرج قادری را چه کسی خانه نشین کرد؟

صحبتهای جالب استاد رائفی پور از تندروی های دهه شصتی در سینما…

جمشید هاشم پور ، فردین ، بهروز وثوقی ، ناصر ملک مطیعی را چه کسی خانه نشین کرد!؟