استاد فرهاد فخرالدینی آهنگساز و موسیقیدان و همچنین رهبر اسبق ارکستر ملی ایران از چگونگی ساخت موسیقی متن سریال امام علی (ع) می گوید / عبدالقادر مراغه ای