علامه جعفری در این خاطره نکته بسیار جالبی را هم عنوان میکنند. بسیار جالبه حتما ببینید…