این سکانس خنده دار از سریال خانه به دوش که ماشالا از علی میخواد براش وصیت نامه بنویسه و خیلی جالب و خنده دار.