خوانندگی مدافع حرم با آهنگ بهنام بانی چند روزی در شبکه های اجتماعی بسیار پر بازدید بود