اوایل ژانویه 2020 در میان وسایل شخصی یوهان گوته فیلسوف ، شاعر و نویسنده آلمانی دست نوشته های عجیبی در رابطه با اسلام ، پیامبر اکرم (ص) و حضرت علی (ع) پیدا شد.