رائفی پور / پول دار شدن و کار برای امام زمان (عج)!!! – صحبتهای جالب استاد که قابل تامل هستش!

باید پولدار بشم!