ناگفته هایی از جلسه خبرگان رهبری عصر چهاردهم خرداد 1368 که بعد از فوت امام خمینی (ره) برای تعیین رهبر انقلاب اسلامی تشکیل شده بود.