شعر طنز ناصر فیض در بیت رهبری / شعرهای طنز با مصرع های حافظ! – این شعر کامل خیلی خنده دار و جالبه حتما ببینید!