اکبر عبدی قبل از این هم بارها جملات جنجالی در مورد سیاسیون گفته بود این بار از خجالت دولت روحانی و شخص حسن روحانی در آمد…