صحبتهای جنجالی نماینده مجلس در مورد برجام و دولت – فریدون عباسی نماینده مجلس و دانشمند هسته ای در صحبتهایی جنجالی به برجام و دولت تاخت – این برنامه جهان آراء 8 آذر 99 از شبکه افق پخش شد.