حامیان سگهای ولگرد اگر خودشون رو تو موقعیت بالا قرار بدن و کمی فکر کنن واقعا جور دیگه ای فکر می کنند.