کلیپ بسیار زیبای مادران گمنام با صدای صابر خراسانی و تصاویر زیبا و با صحبتهای زیبای مادر شهید ذوالفقاری