این مستند در خبرگزاری فارس و در مدت تقریبا 4 دقیقه به موضوع ابتذال در سینمای ایران می پردازد. سینمایی که گاهی گویی هیچ ارزش حتی انسانی هم برای خودش قایل نیست.