مصاحبه جالب با روزه‌دارانی که هنوز به سن تکلیف نرسیده‌اند! / بعضیا خجالت بکشن!