📝 *متن شعر:
منی که از تولدم
توو کشوری بزرگ شدم

که از سر مأذنه‌هاش
اسم علی و بچه‌هاش

پیچیده سمت هر طرف
دل میره ایوون نجف

می‌خوام که نوکرش باشم
غلام قنبرش باشم
با علی، با علی
با علی، تا آخرش باشم

علیُ حُبُهُ جُنَّه، قسیم النار والجَنّه
وصیُ المصطفی حقا، امام الانسِ و الجِنَّه