کلیپ دیدار امام خامنه ای با جوانان به مناسبت روز جوان – سال 1377