کلیپ جنجالی استاد رائفی پور در مورد عملیات روانی و مسایل بسیار مهم سیاسی و اقتصادی بنام دلار چند از دست ندید!