کلیپ پیاده روی اربعین (2) – خادم تبار محترم

با آهنگ بسیار زیبای ز کودکی خادم این تبار محترمم چونان حبیب مظاهر مدافع حرمم

و با تصاویر کودکان و نوجوانان عراقی بسیار زییا