توضیحات جالب و جنجالی استاد رائفی پور در مورد کوروش و منجی یهودیان