تفریحی

allahoakbar-1401 thumbnail
مشاهده بعدااضافه شده 04:23

آتش بازی و نور افشانی الله اکبر 21 بهمن 1401 میدان آزادی با آهنگ محمدرضا معتمدی

4 دقیقه و 23 ثانیه از مراسم بانگ الله اکبر در میدان آزادی در شب 21 بهمن 1401 در میدان آزادی و آتش بازی بسیار زیبا اختصاصی سایت لنزتو...
ادامه مطلب