این کلیپ پربازدید در زمانی اتفاق می افتد که یک پرنده موبایل کسی را می دزد و تصاویر جالبی ضبط می کند…